WAGENINGEN - Enorme grote aantallen rupsen van diverse soorten nachtvlinders vreten de bomen kaal. Met name eikenbossen raken volledig ontbladerd.

De opvallende kaalvraat is eerder in 2008 en in 1996 gezien, aldus bioloog Arnold van Vliet van de Natuurkalender en Silvia Hellingman van plaagdierenbestrijding Biocontrole maandag.

De rupsen zijn vooral van de kleine en grote wintervlinder en van de eikenbladroller. Er zijn zo opvallend veel rupsen, omdat de nachtvlinders de vorige zomer heel goed hebben doorstaan.

Het vrouwtje legt aan het eind van het najaar eitjes, die overwinteren in bladknoppen van loofbomen. De rupsen hebben een grote voorkeur voor eikenbomen, maar vreten ook populieren, iepen, esdoorns en beuken kaal.

Winterse blik

Volgens Van Vliet bieden loofbossen onder meer in delen van de Veluwe tot half juni een winterse aanblik, aangezien de extreem grote hoeveelheid rupsen een bos volledig kaal kan vreten. Na half juni gaan de rupsen zich verpoppen en krijgen de meeste aangevreten bomen opnieuw blad.

Omdat de rupsenplaag zich nu enkele jaren achtereen heeft voorgedaan is het mogelijk dat sommige bossen verzwakken, waardoor ze een prooi kunnen worden voor insecten als de eikenprachtkever, die de boom uiteindelijk doet afsterven.

De eikenprachtkever vormt sinds de jaren negentig van de vorige eeuw een plaag in Nederland. Eikenbomen die nu kaalgevreten worden, krijgen in het najaar geen eikels, omdat de rupsen ook de bloesems wegknagen.