BORGER - Een scan van een hunebed in Borger (Drenthe) heeft zo veel aan het licht gebracht dat het komend half jaar nieuw bodemonderzoek onder het hunebed volgt.

Dat maakte het Hunebedcentrum in Borger dinsdag bekend.

Uit bodemscans die afgelopen maanden werden uitgevoerd, blijkt onder meer dat de oorspronkelijke kleivloer nog geheel intact is.

Ook de belangrijkste bodemlaag van 30 centimeter daarboven is nog steeds in goede staat. Dit maakt de kans groot dat voorwerpen uit de oudheid, zoals trechterbekers, vuistbijlen en sieraden nog ongeschonden in de bodem liggen.

Trechterbekervolk

Bovendien zijn opmerkelijke bodemstructuren onder de oorspronkelijke grafkelder aangetroffen.

Dit duidt mogelijk op een vroegere cultuur dan het Trechterbekervolk, dat de hunebedden bouwde. Om dit vast te stellen wordt de grond rondom het hunebed opnieuw onderzocht.