AMSTERDAM – Er bestaan opvallende verschillen in de nachtmerries die mannen en vrouwen rapporteren. Dat concluderen wetenschappers in een nieuwe studie.

Onderzoekers van de International Association for the Study of Dreams ondervroegen meer dan 2000 mensen over hun angstaanjagende dromen. Ruim 48 procent van de ondervraagden gaf aan nooit nachtmerries te hebben, maar 15 procent beweerde regelmatig enge dromen te hebben.

De wetenschappers stuitten bij het onderzoek op enkele grote verschillen in de nachtmerries die mannen en vrouwen rapporteerden. Dat schrijven ze in het wetenschappelijk tijdschrift European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience.

Geweld en seks

Zo gaven mannen aan vaak te dromen over geweld of het verlies van hun baan. Vrouwen zeiden veel vaker te dromen over de dood van een geliefde, of seksuele intimidatie. Ook een nachtmerrie over het verlies van haren of tanden kwam veel voor bij vrouwen.

Een nachtmerrie die bij zowel bij mannen als vrouwen vaak werd gerapporteerd, ging over het zakken voor een examen. Ook mensen die al lang niet meer studeren, dromen volgens de wetenschappers nog vaak over dat onderwerp.

Monster

Hoofdonderzoeker Michael Schredl hoopt in een vervolgstudie ook onderzoek te doen naar de relatie van nachtmerries met gebeurtenissen in het dagelijks leven, zo verklaart hij op nieuwssite Physorg.com.

Hij vermoedt dat een droom over een achtervolging van een monster bijvoorbeeld verband kan houden met een taak in het dagelijks leven die mensen liever willen vermijden.