DE KOOG - Een veldmuis zorgt voor opwinding op Texel, omdat deze diersoort er tot nu toe niet voorkwam. Een kat ving het dier woensdag op het Waddeneiland.

De komst van de kleine knager naar het eiland kan een gevaar vormen voor de zeldzame noordse woelmuis. Dat heeft een woordvoerder van de Zoogdiervereniging vrijdag laten weten.

De 'Nederlandse' noordse woelmuis (arenicola) is de enige gewervelde diersoort die alleen hier voorkomt en het eiland is een van de belangrijkste leefgebieden voor de diertjes, aldus de woordvoerder.

De knaagdieren zijn zwaar beschermd door Europese wetgeving. Zij komen in totaal in vijf regio's voor.

Tuinwallen

De vondst van de veldmuis heeft verregaande gevolgen voor het natuurbeleid en het terreinbeheer op Texel, is de mening van de Zoogdiervereniging.

Doordat er geen concurrerende woelmuissoorten voorkomen, leeft de noordse ondersoort er ook op meer droge plekken, bijvoorbeeld tuinwallen.

Dat lukt ze vaak niet op het vasteland, omdat ze daar verdreven worden door andere soorten.

Aardmuis

De noordse woelmuis komt waarschijnlijk al sinds het ontstaan van Texel, in de twaalfde eeuw, op het eiland voor en had lang het rijk alleen.

Er zijn inmiddels ook andere woelmuissoorten op Texel. In 1985 kwam de aardmuis er en in 1998 sloot de rosse woelmuis zich aan. De noordse woelmuis ondervindt in ruige en verboste terreinen concurrentie van deze soorten.

De woensdag door een kat gevangen veldmuis was een seksueel actief mannetje, aldus de woordvoerder van de Zoogdiervereniging.

Aggressief

Dat doet vermoeden dat hij niet de enige veldmuis op Texel is. Hoewel deze muizensoort kleiner is dan de noordse woelmuis, is hij dominant doordat hij agressiever is en pest hij noordse woelmuizen weg.

Het gevolg kan zijn dat het leefgebied van de noordse woelmuis te klein wordt om de dieren te laten overleven.

Verdrongen

In de jaren zeventig wist de veldmuis het voormalige eiland Noord-Beveland te bereiken. In enkele jaren verdrongen de veldmuizen de noordse woelmuis van het grootste deel van het eiland, aldus de Zoogdierenvereniging.

Het risico bestaat dat dit nu ook op Texel gebeurt en het dier alleen nog in de natte duinen, de Mokbaai, de Slufter en op de Schorren kan overleven.