DEN HAAG - Vijf Nederlandse organisaties op wetenschappelijk gebied hebben een nieuwe methode ontwikkeld om onderzoeken te beoordelen.

Tot dusver bepaalde vooral het aantal publicaties en geciteerde werken in vakbladen de kwaliteit die aan een studie werd toegekend; nu gaat ook het maatschappelijk nut meetellen.

De initiatiefnemers (KNAW, NWO, HBO-Raad, VSNU en het Rathenau Instituut) presenteerden de nieuwe methode maandag.

Daarin wordt ook gekeken of de resultaten van een onderzoek bruikbaar zijn voor bijvoorbeeld innovatie in het bedrijfsleven of het oplossen van maatschappelijke problemen.

Maatschappelijke waarde

Volgens de vijf organisaties is het belangrijk om de maatschappelijke waarde van wetenschappelijke studies in kaart te brengen.

Het is de bedoeling dat onderzoekers erdoor worden uitgedaagd ook op zoek te gaan naar toepassingsmogelijkheden van nieuwe kennis. Dat kan de innovatie en de economie in Nederland stimuleren.

Ook krijgen onderzoeksfinanciers meer inzicht in wat door hen gesponsord onderzoek heeft opgeleverd voor de samenleving. Daarnaast krijgt de overheid een beter beeld van wat wetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan de kenniseconomie, aldus de initiatiefnemers.