BRUSSEL - In alle EU-landen worden vrouwen ouder dan mannen, maar in Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk is het verschil het kleinst.

De gemiddelde levensverwachting van Nederlandse vrouwen bedraagt 82,5 jaar en die van mannen 78,4 jaar. In Zweden en het Verenigd Koninkrijk is dat respectievelijk 83,3 en 79,2 en 81,8 en 77,6.

Dat blijkt uit cijfers die Eurostat, het statistisch bureau van de EU, vrijdag heeft gepubliceerd. Het grootste verschil in levensverwachting binnen de EU doet zich voor in Litouwen. Vrouwen worden daar gemiddeld 77,6 jaar, mannen slechts 66,3.

In de hele EU ligt de gemiddelde levensverwachting voor vrouwen op 82,2 jaar, voor mannen op 76,1 jaar. Het oudst worden vrouwen in Frankrijk: 84,9 jaar. Franse mannen sterven echter gemiddeld jonger dan Nederlandse, namelijk als ze 77,6 zijn.

Levensverwachting

In 2030 zal de gemiddelde levensverwachting in de EU gestegen zijn naar 85,3 jaar voor vrouwen en voor mannen naar 80 jaar. Nederlandse vrouwen worden dan 85,3 jaar (precies het EU-gemiddelde dus), mannen 81,1 jaar.