AMSTERDAM - Het magnetisch veld dat onze aarde tegen zonnestraling beschermt is 3,5 miljard jaar geleden ontstaan. Dat is 200 miljoen jaar eerder dan tot nu toe gedacht werd.

Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijke blad Science.

De onderzoekers kwamen tot deze conclusie nadat ze zeer oude stollingsgesteenten uit Zuid-Afrika hebben onderzocht. Uit een analyse van de gegevens blijkt dat de aarde destijds was voorzien van een magnetisch veld dat half zo sterk was als het huidige.

Ondanks de geringere sterkte, zou het magnetisch veld krachtig genoeg zijn om het leven op aarde te beschermen tegen de gevolgen van zonnewind en -straling. Ook zou het veld het verlies van water(stof) uit de aardatmosfeer hebben geremd.