UTRECHT - Klimaatverandering kan zorgen voor ernstige tekorten in de Amerikaanse landbouw. Met name de productie van maïs, soja en katoen zullen scherp dalen als de huidige opwarming doorzet.

Dit zeggen twee Amerikaanse economen in een publicatie in het wetenschapsblad Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

De onderzoekers zetten een veelgebruikt klimaatmodel in om vermeende temperatuurdrempels in de landbouwproductiviteit te onderzoeken. Als de wereldwijde CO2-uitstoot de huidige trends blijft volgen zal de productie van belangrijke voedingsgewassen in deze eeuw met 63 tot 82 procent dalen.

Ook in het meest ambitieuze emissiescenario, waarbij de mondiale uitstoot in 2050 nog maar half zo hoog is als in 1990, zal de opwarming doorzetten en de productie van maïs, soja en katoen fors dalen: 30 tot 46 procent.

Vaker extremen

De belangrijkste oorzaak is de toename van hittegolven. “De gewasopbrengsten is van veel zaken afhankelijk, maar extreme hitte is de belangrijkste voorspellende factor. Deze studie laat zien dat temperatuurextremen niet goed zijn”, zegt Michael Roberts van de Universiteit van North Carolina.

Veel gewassen hebben een natuurlijke temperatuurdrempel, die de productiviteit bepaalt. Zo neemt de opbrengst van maïs scherp af wanneer de temperatuur 29 graden Celsius overschrijdt.

“Dit maakt duidelijk dat het gezicht van de landbouw dramatisch zal veranderen. Zelfs in het beste scenario zullen we wereldwijd op zoek moeten naar nieuwe gewassen”, aldus Roberts.