MAASTRICHT - Patiënten met multiple sclerose (MS) hebben over het algemeen veel last van vermoeidheid. De moeheid geldt als als één van de meest voorkomende en tegelijkertijd meest beperkende klacht van de ziekte.

Tot nu toe was er geen echt goede medische behandeling voor de vermoeidheid, maar uit onderzoek is gebleken dat een psycholoog wel kan helpen.

Dat stelt Yvonne Bol, die vrijdag aan de Universiteit Maastricht promoveert op een onderzoek naar de relatie tussen MS en vermoeidheid en de mogelijke behandeling daarvan.

Volgens Bol zijn MS-patiënten volgens objectieve meetgegevens niet vermoeider dan andere mensen met een auto-immuunziekte.

Moeheid

Maar ze hebben wel vaak een depressie, die voor fysieke en mentale moeheid kan zorgen en ze maken zich meer zorgen over vermoeidheid. Door die zorgen gaan ze omstandigheden die moe zouden kunnen maken, uit de weg. Psychologische hulp kan hun kwaliteit van leven verbeteren, aldus de onderzoekster.

MS is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. De ziekte vlamt op onvoorspelbare momenten op. Niet zelden belanden patiënten in een rolstoel. In Nederland lijden ongeveer 16.000 mensen aan MS.

De ziekte openbaart zich meestal tussen de 25 en 45 jaar en vrouwen krijgen het vaker dan mannen. Ook komt MS duidelijk vaker voor onder blanke mensen. De oorzaak van MS is nog niet opgehelderd.

Inspanningstesten

Bol vergeleek MS-patiënten met gezonde mensen en met patiënten met de darmziekte colitis ulcerosa. Zij moesten vragenlijsten invullen en inspanningstesten doen. Objectief was er geen verschil in de uitslagen van de drie groepen, maar de MS-patiënten meldden meer mentale vermoeidheid.

De ernst van de ziekte bleek bij alle groepen wel invloed te hebben op lichamelijke vermoeidheid, maar niet op hun psychische toestand. Om de lichamelijke beperking van MS-patiënten niet ernstiger te maken dan noodzakelijk is, pleit Bol voor het tijdig inschakelen van een psycholoog bij de neurologische behandeling.