AMSTERDAM – Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat olifanten met elkaar communiceren door geluiden uit te stoten die nauwelijks hoorbaar zijn voor mensen.

Wetenschappers van de San Diego Zoo bevestigden enkele sterke microfoons met een GPS-chip aan de lichamen van acht vrouwelijke olifanten in de dierentuin om de communicatie tussen de dieren in kaart te brengen.

Uit het onderzoek bleek dat ongeveer tweederde van de klanken die de olifanten uitstootten, extreem lage frequenties hadden. De geluiden waren daardoor niet te horen voor het menselijk oor.

Ook bleken de ‘onhoorbare’ klanken boodschappen te bevatten. De onderzoekers slaagden erin om een verband te leggen tussen bepaalde geluiden en de activiteiten die de dieren ondernamen.

Geboorte

Zo zouden sommige vrouwelijke olifanten tonen met lage frequentie gebruiken om de andere dieren te laten weten dat ze op het punt staan om te bevallen.

De resultaten van het experiment zijn bekend gemaakt op een bijeenkomst van de American Association for the Advancement of Science.

"We zijn erg opgewonden over het feit dat we iets hebben geleerd over de interactie en communicatie tussen vrouwelijke olifanten", verklaart hoofdonderzoeker Matt Anderson op BBC News.

Gevaar

De wetenschappers vermoeden dat de dieren hun ‘geheimtaal’ onder meer gebruiken om elkaar te waarschuwen voor naderend gevaar.

“We geloven dat de klanken onder meer worden gebruikt om aan te kondigen dat de geboorte van een baby aanstaande is”, aldus Anderson. “Je zou zeggen dat een baby van 300 pond niet zo snel wordt bedreigd als jongen van andere dieren. Maar troepen hyena’s vormen een grote bedreiging voor ze.”