Zaterdag 28 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Placeholder afbeelding NU.nl

Theorie Einstein doorstaat ook nieuwste test

AMSTERDAM - Experimenten in vliegtuigen en raketten hadden al aangetoond dat de zwaartekracht klokken langzamer doet tikken - precies zoals de algemene relativiteitstheorie van Einstein dat voorspelt. Een nieuw experiment met een atoominterferometer van de universiteit van Californië in Berkeley heeft dit nog eens bevestigd.

Nature meldt dat het met een nauwkeurigheid is gebeurd die 10.000 keer zo groot is als bij eerdere tests.

Bij het experiment is gebruik gemaakt van een kwantummechanisch principe, namelijk dat atomen gelijktijdig eigenschappen van zowel deeltjes als golven vertonen.

De cesiumatomen die bij het experiment zijn gebruikt, kunnen worden voorgesteld als golven die 30 miljoen miljard miljard keer per seconde op- en neergaan (oscilleren).

Laserlicht

Als zo'n atoom/golfpakketje met een flits laserlicht wordt bestookt, zijn er twee mogelijkheden. In het ene geval wordt het atoom een tiende millimeter omhoog geduwd, waardoor het een heel klein beetje minder aantrekkingskracht van de aarde ondervindt.

In het andere geval blijft het op zijn plek, dichter bij de aarde dus, waar de tijd een heel klein beetje minder snel verstrijkt. De Californische onderzoekers hebben gemeten wat dit kleine verschil betekent voor de oscillaties van de cesiumatomen.

En het resultaat komt tot op ongeveer acht plaatsen achter de komma overeen met de voorspelling van Einsteins theorie.

Aanbevolen artikelen