AMSTERDAM - Chronische slapeloosheid kan er mogelijk toe leiden dat de grijze massa in de hersenen van mensen afneemt. Dat blijkt uit een studie van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen.

De Nederlandse hoofdonderzoekster Ellemarije Altena (inmiddels werkzaam voor de Universiteit van Cambridge) vergeleek de witte en grijze hersenmassa van 13 gezonde proefpersonen met die van 24 oudere mensen met slaapproblemen.

Uit de studie bleek dat de mensen die leden aan chronische slapeloosheid over het algemeen minder grijze hersenstof hadden.

De volledige resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Biological Psychiatry. De vraag is volgens de onderzoekers nog wel of het verschil in hersenmassa een gevolg is van slaapgebrek of juist heeft geleid tot slaapproblemen.

“We kunnen niet zeggen wat eerst komt: de kleinere hoeveelheid grijze hersenmassa of de slapeloosheid”, verklaart Altena op Discovery News. “Een vervolgstudie waarbij mensen in verschillende fases van hun leven worden onderzocht, kan dat in de toekomst mogelijk uitwijzen.

Gebieden met grijze hersenstof worden beschouwd als de ‘rekenunits’ van het menselijk brein. Altena vermoedt dan ook dat mensen met een chronisch slaapgebrek in het dagelijks leven last ondervinden van hun ‘gebrek’ aan grijze hersenstof.

“Dit zou consequenties kunnen hebben voor cognitieve processen, zoals het nemen van beslissingen”, aldus Altena.