AMSTERDAM – Een analyse op prehistorische botresten uit Roemenië heeft uitgewezen dat er vermoedelijk ooit dwergdinosaurussen hebben geleefd in het gebied.

De onderzochte dinosauriërbotten zijn afkomstig uit Hateg en dateren uit het late Krijt. In die tijd was het gebied nog een eiland.

Onderzoekers van de Universiteit van Bristol analyseerden de botresten om de lengte van de ledematen en lichamen van de dinosauriërs in te schatten. Ze kwamen tot de conclusie dat veel van de dieren aanmerkelijk kleiner waren dan hun soortgenoten die elders leefden.

Zo stuitten de wetenschappers op de resten van volwassen sauropoden met een lichaamslengte van vijf meter. In Argentinië zijn resten van sauropoden gevonden met een lichaamslengte van vijfendertig meter.

Gemiddelde lengte

Verder werden er overblijfselen onderzocht van volwassen hadrosauriërs met een lengte van ruim vier meter, terwijl de gemiddelde lengte van die soort rond de tien meter lag.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

Voedselinname

“Al deze soorten waren ongeveer de helft kleiner dan hun soortgenoten op grotere landmassa’s”, verklaart hoofdonderzoeker Michael Benton op Discovery News.

“Dat komt overeen met een lichaamsmassa die ongeveer acht keer kleiner is. En lichaamsmassa is biologisch gezien het belangrijkste als je het hebt over bijvoorbeeld fysiologie en voedselinname.”

Eilandregel

De studie van Benton ondersteunt de zogenaamde ‘eilandregel’ in de evolutietheorie. Volgens deze regel worden kleine dieren groter als ze evolueren op een eiland en worden grote dieren juist kleiner. Over de precieze oorzaak van dit fenomeen lopen de meningen van wetenschappers uiteen.

"Deze studie van Benton is fascinerend en provocatief", verklaart paleontoloog Scott Sampson op Discovery News. "Dit laat zien dat er onder de grootste dieren die ooit op aarde leefden ook dwergachtige variaties voorkwamen."