RIJSWIJK - Een groep van ruim vijftig vooraanstaande wetenschappers heeft de noodklok geluid over de toon van de discussie die momenteel wordt gevoerd over het klimaatonderzoek.

Zij deden dat in een open brief die zij woensdag hebben gepubliceerd.

Volgens de onderzoekers worden fouten die zijn ontdekt in een rapport van het internationale klimaatpanel IPCC, door sommigen aangegrepen om de klimaatwetenschap in zijn geheel in diskrediet te brengen.

''In de Tweede Kamer zijn klimaatwetenschappers onlangs zelfs neergezet als 'bedriegers' en 'klimaatmaffia'. Zulke kwalificaties missen grond in de feiten en zijn daarom misplaatst'', stellen zij.

Omstreden rapport

De fouten in het omstreden rapport tonen aan dat het IPCC niet onfeilbaar is, maar dat betekent volgens de onderzoekers niet dat de hoofdconclusies onwaar of gekleurd zijn.

Het staat volgens hen vast dat sinds de industriële revolutie de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer door menselijk toedoen sterk is gestegen. En dat die gassen een hoofdrol spelen bij de temperatuur aan het aardoppervlak, is ''elementaire fysica'', aldus de wetenschappers.

Herstellen

De onderzoekers vinden wel dat het IPCC grootmoediger zou moeten zijn in het snel en openlijk toegeven en herstellen van fouten. Maar voor aantijgingen dat het klimaatpanel opzettelijk met onderzoeksresultaten zou hebben geknoeid, bestaat volgens hen geen bewijs.

De Nederlandse wetenschappers vinden de procedures die het IPCC hanteert om de kwaliteit te bewaken, ''transparant en grondig, ook al zijn zij niet feilloos''.

Wetenschappelijke studies

Ook van het beeld dat het IPCC zich zou bedienen van schimmige en onbetrouwbare bronnen, nemen de onderzoekers nadrukkelijk afstand.

De bronnen waarop het onderzoekspanel zijn rapporten baseert, zijn voor het overgrote deel wetenschappelijke studies waarop 'peer review' heeft plaatsgevonden. Dat wil zeggen dat ook andere wetenschappers zich over onder meer de onderzoeksmethode en de resultaten hebben gebogen.