UTRECHT - Delen van de Arctische toendra warmen sneller op en produceren meer broeikasgassen dan eerder voorspeld, zegt een leidende expert. De temperatuur is er al 4 graden gestegen sinds 1970.

Professor Greg Henry van de Universiteit van British Columbia zegt dat de vegetatie inmiddels ook aan het veranderen is, waarbij lichtgekleurde grassen en moslagen plaats maken voor donkere struiken.

In combinatie met een afname van de sneeuwbedekking zorgt dit ervoor dat het hele gebied donkerder wordt, meer zonnewarmte absorbeert en dus versneld opwarmt.

Henry, die sinds 1980 onderzoek doet in het noordelijk poolgebied, stelt dat in die periode een ‘substantiële veranderding’ is opgetreden in de plantbedekking en de broeikasuitstoot. Sinds 1970 stijgt de temperatuur in het gebied bovendien met maar liefst een graad per 10 jaar.

“We meten dat de toendra inmiddels meer lachgas en methaan afgeeft dan wie dan ook van tevoren had voorspeld. Dit verandert de hele atmosferische samenstelling voor het noordelijk halfrond”, aldus Henry.

Veenlagen

De gassen zijn afkomstig uit dikke, tienduizenden jaren oude veenlagen, gevormd door de toendramossen, die door ontdooien van de permafrost beginnen te ontbinden. De totale koolstofvoorraad in het gebied is nog een aantal malen groter dan die van alle resterende tropische regenwouden tezamen.

De toendrazone, de biotoop tussen de taiga en de Noordpool in, vormt ongeveer 15 procent van het aardoppervlak. Veranderingen in kleur zijn dus ook van groot belang, stelt Henry: “Je maakt de kleur van het aardoppervlak donkerder. De consequentie is verdere versnelling van de opwarming.”