ROTTERDAM - De wijk Ommoord in Rotterdam staat deze maand precies twintig jaar lang in de schijnwerpers van de internationale onderzoekswereld. Duizenden bewoners van de wijk zorgen ervoor dat de medische wereld meer te weten komt over ziektes die op latere leeftijd ontstaan.

Erasmus MC strikte in januari 1990 bijna achtduizend 55-plussers uit de wijk voor het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (ERGO).

Zaterdag viert het ziekenhuis het twintigjarig bestaan van het onderzoek met een feestelijk congres met de titel 'Lang zullen we leven?!', waarbij ook burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb en minister Ronald Plasterk (Onderwijs) hun opwachting maken.

De bewoners worden elke drie jaar onderzocht. Speciaal daarvoor opende het ziekenhuis een onderzoekscentrum in de buurt.

Vijfduizend

Het aantal 55-plussers dat meedeed liep in de loop der jaren op tot tienduizend. Een paar jaar geleden betrok het ziekenhuis ook vijfduizend mensen ouder dan 45 bij het onderzoek, waarmee het totaal aantal Ommoorders dat aan het onderzoek meedoet, is opgelopen tot 15.000.

Volgens Bert Hofman, initiatiefnemer en hoogleraar Epidemiologie (onderzoek naar ziekteoorzaken) zijn veel oorzaken van ziektes die op latere leeftijd bij ouderen ontstaan, al eerder in het leven zichtbaar.

Het volgen van de bewoners leverde in de afgelopen twintig jaar volgens Hofman al een kleine honderd promoties en ruim duizend publicaties in internationale wetenschappelijke literatuur op.

Onderzoek

Zo spoorden de onderzoekers genen op die verband houden met verschillende ziektes, zoals botontkalking.

''Of een gen dat een bijdrage levert aan het ontstaan van een hartinfarct.'' Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat met het ouder worden van de bevolking het aantal ernstige ziektejaren niet toeneemt.

Hofman: ''Ziektes worden als het ware naar achteren verschoven naar de laatste periode van ons steeds langer wordende leven.''

ERGO

Het ERGO is een van de grootste en langstlopende onderzoeken en staat internationaal ook wel bekend als 'The Rotterdam Study'.

In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zijn vergelijkbare onderzoeken, maar volgens Hofman wordt er bij het ERGO veel gedetailleerder gekeken. ''De bewoners worden helemaal doorgelicht.''