AMSTERDAM - Kolonies van insecten zoals bijen en mieren kunnen worden beschouwd als een superorganisme, omdat ze kenmerken vertonen van een biologisch individu. Dat beweren Amerikaanse wetenschappers in een nieuwe studie.

De onderzoekers van de Universiteit van Florida bestudeerden 168 verschillende insectenkolonies van onder meer bijen, mieren, termieten en wespen.

Tijdens de studie kwamen ze tot de conclusie dat wiskundige modellen die de groei, reproductie en levensverwachting van een individueel organisme kunnen voorspellen ook opgaan voor dit soort groepen insecten.

Volgens de wetenschappers kunnen insectenkolonies daarom worden beschouwd als superorganismen, waarbinnen de sociale interacties van de insecten dezelfde rol vervullen als samenwerkende cellen in het lichaam van een individu.

Natuurlijke selectie

De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Volgens hoofdonderzoekers James Gillooly kan verder onderzoek mogelijk inzicht bieden in de manier waarop sociale systemen zoals insectenkolonies zijn ontstaan door natuurlijke selectie.

Maatschappij van organismen

“De twee belangrijkste evolutionaire innovaties van het leven zijn de wijze waarop cellen bij elkaar kwamen om een organisme te vormen en de manier waarop individuen gingen samenwerken om als een maatschappij te functioneren”, verklaart Gillooly.

“We begrijpen al relatief veel over de manier waarop multicellulaire organismen de levenscyclus van individuen beïnvloeden op basis van metabolische theorie", aldus de onderzoeker. "Maar nu laten we zien dat diezelfde theorieën ook opgaan voor grote maatschappijen van organismen.”