AMSTERDAM - Archeologen hebben in de Israëlische stad Tel Aviv resten van een prehistorisch bouwwerk en antieke vuurstenen gereedschappen gevonden.

De vondst toont aan dat het dorre gebied waar de stad ruim honderd jaar geleden werd gesticht al veel eerder werd bewoond.

De Israëlische oudheidkundige dienst schat het bouwwerk op achtduizend jaar oud. Het vormt het vroegste bewijs van permanente bewoning in de omgeving van Tel Aviv, zegt de leider van de opgraving, Ayelet Dayan.

Het bouwwerk had drie kamers en dateert uit het neolithische tijdperk, toen mensen een nomadisch bestaan als jager en verzamelaar begonnen te verruilen voor een bestaan als landbouwer op een vaste plaats.

Ayalon

De nabijheid van de rivier de Ayalon zal daarbij een rol hebben gespeeld. Het bouwwerk werd gedateerd aan de hand van scherven aardewerk.

In de omgeving zijn ook vuurstenen gereedschappen en nijlpaardbotten van dertien- tot honderdduizend jaar oud gevonden.