Dinsdag 16 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Placeholder afbeelding NU.nl

Hersenbanen ontdekt die meespelen bij migraine

CAMBRIDGE - Onderzoekers van Harvard hebben onderzocht welke visuele paden in het brein verantwoordelijk zijn voor de overgevoeligheid voor licht bij mensen met migraine. Zij deden dit door blinde mensen bloot te stellen aan licht.

Ook blinde mensen die geen beelden kunnen zien, maar wel licht, kunnen last hebben van overgevoeligheid voor licht, of zelfs fotofobie.

Bij fotofobie kunnen mensen slecht tegen licht, of vinden ze het zelfs pijnlijk als er licht in hun ogen valt. De wetenschappers onderzochten 20 mensen die blind zijn en last hebben van migraine.

De ene groep bestond uit mensen die helemaal blind zijn, in de andere groep zaten blinden die nog wel licht en donker kunnen waarnemen en daardoor ook een normaal slaap-waakritme kunnen hebben.

Melanopsin

De mensen die wel licht kunnen waarnemen, gaven aan dat zij meer last kregen van pijn als zij bloot werden gesteld aan licht. Met name blauwe en grijze lichten bleken de boosdoener. Bij deze mensen gaat het licht nog wel door de oogzenuw.

Ook de netvliescellen die het eiwit melanopsin bevatten en ons helpen bij het slaap- en waakritme lijken hierbij een rol te spelen, omdat dit de enige lichtreceptoren zijn die deze blinde mensen nog hebben.

Meer hoofdpijn

De blinde mensen die geen licht konden waarnemen, gaven niet aan dat zij meer hoofdpijn kregen van het licht. Bij hen werken de zenuwcellen met melanopsin niet meer.

Het onderzoek verschijnt in wetenschappelijk tijdschrift Nature Neuroscience.

Aanbevolen artikelen