Een zware ster raakt heel snel door door zijn brandstofvoorraad heen. En zodra de brandstof in zijn kern uitgeput raakt, stort de ster onder zijn eigen gewicht ineen, waardoor een enorme explosie op gang komt.

Dat is althans het standaardmodel voor supernova-explosies van type II. Maar veel computersimulaties hebben moeite om dit scenario te reproduceren: de ster stort wel in, maar ontploft niet. Om meer duidelijkheid hierover te verkrijgen, zal NASA in 2011 de kleine röntgensatelliet NuSTAR lanceren.

NuSTAR zal onder meer de harde (extreem energierijke) röntgenstraling van supernovaresten onderzoeken. Dat moet meer inzicht geven in de verdeling van radioactieve elementen die bij supernova-explosies vrijkomen.

Sommige onderzoekers denken dat de huidige computermodellen van supernova-explosies falen, omdat ze uitgaan van een situatie die te symmetrisch is. Zij denken dat de kracht van de explosie niet in alle richtingen even groot is. In dat geval zullen ook radioactieve elementen, zoals titanium-44, niet gelijkmatig worden verspreid. En dat is precies wat NuSTAR moet vaststellen.