AMSTERDAM – Mannen zijn eenduidiger in hun opwinding dan vrouwen: als een man zich in zijn hoofd opgewonden voelt, is de kans groot dat zijn kruis zich daar onmiddellijk bijvoegt. Bij vrouwen ligt dit een stuk gecompliceerder.

Dat is gebleken uit een overkoepelende studie die werd uitgevoerd door de Queen’s Universiteit in Kingston.

Hiervoor is 40 jaar aan internationaal onderzoeksmateriaal over het seksuele gedrag bij mensen bestudeerd. In totaal gaat het om 134 onderzoeken die psychologe Meredith Chivers met academici uit de hele wereld onder de loep genomen heeft.

Brein

De auteurs keken hierbij specifiek naar de studies die handelden over de communicatie tussen het brein en het lichaam in tijden van opwinding. Hieruit kon volgens het onderzoeksteam geconcludeerd worden dat het mannelijk brein en zijn geslachtsdelen hierin vaker synchroon functioneren dan bij vrouwen het geval is.

Toont haar lichaam tekenen van opwinding, dan was dat lang niet altijd het geval in haar gedachten, aldus de experts. In enkele studies was dit verschil zelfs significant te noemen.

“Ik denk dat het belangrijk is dat vrouwen zich realiseren dat hun fysieke reactie verschilt van die van mannen”, zegt Chivers tegen The Globe and Mail. “Ze kunnen lichamelijke reacties vertonen en toch niet opgewonden zijn. Maar dat is normaal.”

Visueel


Uit het onderzoek bleek verder dat de kans dat vrouwen lust zowel fysiek als mentaal ervaren groter is, wanneer zij blootgesteld worden aan stimuli. Bij mannen bleek dit, wat betreft de communicatie tussen hoofd en kruis, geen relevante factor.

De onderzoeken die gebruikt zijn bevatten data van zo’n 2500 vrouwen en 1900 mannen. De belangrijkste conclusies zijn opgenomen in het vakblad Archives of Sexual Behavior Journal.