BRUSSEL - De voeding die een baby in de eerste levensmaanden krijgt, heeft wel degelijk invloed op de groei. Kinderen die borstvoeding krijgen groeien iets trager in het eerste levensjaar dan kinderen die flesvoeding krijgen.

Dit verschil verdwijnt wel volledig twee tot drie jaar na de geboorte, meldden Mathieu Roelants en Roland Hauspie van de Vrije Universiteit Brussel maandag.

Ze bestudeerden hiervoor meer dan drieduizend kinderen van nul tot drie jaar.

Volgens de wetenschappers blijft moedermelk toch de beste optie. Ze hopen dat jonge ouders zich niet laten afschrikken door de schijnbaar tragere groei dan die van kinderen die flesvoeding krijgen.

Vlaamse jongeren

Lengteverschillen onder kinderen komen volgens de onderzoekers vooral door het herkomstland van de ouders. Zo zijn de Vlaamse jongeren gemiddeld 2 tot 4 centimeter kleiner dan de Nederlandse jongeren, maar wel 2 tot 3 centimeter groter dan hun leeftijdgenoten uit Groot-Brittannië.

De wetenschappers Roelants en Hauspie menen daarom dat de groeicurve die de wereldgezondheidsdienst WHO hanteert te algemeen is. Ze hebben een eigen Vlaamse groeicurve gemaakt voor Vlaamse kinderen.