AMSTERDAM – Wetenschappers zijn door recent onderzoek meer te weten gekomen over hoe bijen altijd veilig kunnen landen, ongeacht het type oppervlak. Deze kennis kan helpen bij de ontwikkeling van nieuwe soorten vliegtuigen.

Dit bericht Discovery News. Wetenschappers hebben bijen bestudeerd om er achter te komen hoe het komt dat zij bijvoorbeeld niet omrollen wanneer zij op een wankele ondergrond landen, of ergens tegenaan vliegen bij het manoeuvreren tussen objecten door.

Bijen zijn bij hun landing vooral afhankelijk van hun zichtvermogen, zo was reeds bekend. Zodra zij een voorwerp naderen passen zij hun snelheid aan, naar mate het voorwerp groter wordt.

Mandyam Srinivasan, een neurowetenschapper bij het Queensland Brain Institute aan de universiteit van Queensland, onderzocht hoe bijen vervolgens een veilige landing weten te maken, ongeacht het type ondergrond.

Speciaal platform

Met behulp van suikerwater slaagden Srinivasan en zijn collega’s erin om bijen naar een speciaal platform te laten vliegen waar zij de hellingshoek van aan konden passen. Met een camera filmden zij vervolgens de landingen van de bijen.

Uit de beelden bleek dat bijen altijd stil gaan hangen op een afstand van zo’n 13 milimeter van het oppervlak waar zij op willen hangen. Hoe vlak of steil deze ondergrond is, blijkt voor deze afstand niet uit te maken.

Dit betekent, zo merkt Srinivasan op, dat bijen zeer goed zijn in het nauwkeurig inschatten van een afstand door gebruik van hun ogen. “We weten niet precies hoe ze het doen, maar ze doen het,” aldus Srinivasan.

Salto

Bij het landen op een horizontale, vlakke ondergrond zetten bijen hun achterpoten als eerste neer. Bij het landen op een verticale ondergrond, of een landing ondersteboven, maken bijen eerst met hun antennes contact met de ondergrond.

Vervolgens richten zij hun voorpoten naar boven en maken een salto om hun achterste en middelste pootjes op de ondergrond te krijgen.

Ruimtevaart

Volgens Srinivasan kan de opgedane kennis, helpen bij de ontwikkeling van vliegtuigen die niet te detecteren zijn door radar of sonar en zachte landingen kunnen maken. Ook bij de ontwikkeling van ruimtevaartuigen zou deze kennis van pas kunnen komen.