DEN HAAG - Apathie is het meest voorkomende gedragsprobleem bij Alzheimerpatiënten. Apathie ofwel lusteloosheid uit zich door verlies aan interesse, minder ontplooien van intiatieven en emotionele afvlakking.

Onderzoek van het Alzheimer Centrum Limburg heeft nu handvatten opgeleverd om op zoek te gaan naar mogelijke medicijnen tegen dit verschijnsel, dat zowel voor de patiënt als voor zijn naasten erg belastend is.

Dat heeft de Hersenstichting Nederland, opdrachtgever van het onderzoek, dinsdag bekendgemaakt.

De onderzoekers hebben met een speciale apathiemethode aangetoond dat met name de kenmerkende emotionele afvlakking gepaard gaat met het verlies aan hersencellen.

Parkinson

Omdat de apathie in alle stadia van de ziekte voorkomt, en bovendien ook veelvoorkomend is bij andere hersenaandoeningen als Parkinson, pleiten de onderzoekers ervoor om lusteloosheid als een apart syndroom te gaan benaderen.

In Nederland zijn er ongeveer 250.000 dementiepatiënten. Twee derde van hen heeft Alzheimer. De patiënt trekt zich in het ziekteproces steeds verder terug, wordt onverschilliger en besteedt steeds minder aandacht aan zijn verzorging.

Deze symptomen hebben volgens de Hersenstichting eveneens te maken met de lusteloosheid.