BILTHOVEN - De wereld heeft nog tien jaar om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius.

Dan moet de groei van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd in een daling zijn omgezet. Als we nog tien jaar langer wachten, wordt de kans op slagen alleen maar kleiner, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Zonder klimaatbeleid is de aarde rond 2050 ongeveer 2 graden opgewarmd.

Aan het eind van de eeuw is dit 2,5 tot 6 graden. Hoe hoger de temperatuurstijging, des te groter de gevolgen voor de zeespiegelstijging en de natuur.

Beperken

Eerder spraken de Europese Unie en de acht grootste industrielanden (G8) af dat zij de temperatuurstijging tot een maximum van 2 graden willen beperken.

Dat lukt als voor 2020 de uitstoot van onder meer CO2 met 25 tot 40 procent ten opzichte van 1990 is teruggebracht, blijkt uit een rapport van het PBL dat maandag openbaar is gemaakt.

Duurzame energie

Dat kan op verschillende manieren zoals energiebesparing, het gebruik van duurzame energie, wijzigingen in de westerse levensstijl en het voorkomen van ontbossing.

Bovendien dienen ontwikkelingslanden ook een flink steentje bij te dragen, aldus het planbureau.

Emissies

Over onder meer de emissies gaat het de komende ruim anderhalve week in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Daar is maandag een grote klimaattop begonnen waaraan bijna tweehonderd regeringsdelegaties, waaronder een Nederlandse, deelnemen.

Ontbossing

Behalve over vermindering van de CO2-uitstoot proberen de onderhandelaars het ook eens worden over ontbossing en financiering voor arme landen die kampen met de gevolgen van klimaatverandering.

Volgens het PBL moeten de verschillende landen hun voorstellen bijschaven om de temperatuurstijging te kunnen stoppen.