UTRECHT - Sneller afsmelten van de West-Antarctische ijskap dreigt de totale zeespiegelstijging in deze eeuw met enkele decimeters te verhogen, meldt een nieuw rapport van het Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR).

Daarmee komt volgens de onderzoekers de gemiddelde zeespiegelstijging op 1,4 meter en wordt het risico op overstromingen langs laaggelegen kusten wereldwijd aanzienlijk verhoogd.

“We zien dat de gletsjers op West-Antarctica snel genoeg smelten om bij te dragen aan een zeespiegelstijging van 1,4 meter.''

''Maar scenario’s met nóg snellere stijgingen lijken ons onwaarschijnlijk, op basis van onze kennis van ijskappen”, zegt Colin Summerhayes, hoofd van het onderzoekscomité.

Het laatste IPCC-rapport gaat nog uit van een zeespiegelstijging van 18 tot 59 tegen het jaar 2100. Wetenschappers waarschuwen sindsdien dat dit rapport nieuwe inzichten van versnelde ijssmelt nog niet goed weergeeft.

Ook op Groenland en de Oost-Antarctische ijskap blijkt de opwarming en het verlies aan ijsmassa sneller te verlopen dan eerder aangenomen.

Venetië

In gebieden die nu al vatbaar zijn voor wateroverlast onder springvloeden of hoge rivierafvoeren, zoals Venetië, dat door hoge waterstanden momenteel voor de helft blank staat, zal het risico op ernstige overstromingen flink toenemen.

Aantasting van de infrastructuur van miljoenensteden, zoals rioleringsnetwerken die hun natuurlijk verhang verliezen en het vollopen van metrotunnels, kan een onverzekerbare financiële schadepost worden.

Ontheemden

Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de VN zullen in deze eeuw wereldwijd honderden miljoenen mensen hun vruchtbare rivierdelta’s moeten opgeven.