UTRECHT - Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft vandaag nieuwe onderzoeksresultaten bekend gemaakt die een dramatische versnelling in de mondiale CO2-uitstoot bevestigen.

Tussen 2000 en 2005 steeg de uitstoot door fossiele brandstoffen wereldwijd met 15 procent.

De voorliggende periode van 5 jaar liet nog een stijging van 6 procent zien, terwijl de CO2-uitstoot tussen 1990 en 1995 slechts met 3 procent toenam.

De totale broeikasuitstoot bedroeg in 2005 41 gigaton CO2-equivalenten. In 1970 bracht de wereld nog 24 gigaton in de atmosfeer.

De gegevens zijn afkomstig uit een gezamenlijk onderzoeksproject van het PBL en het Joint Research Centre van de Europese Commissie. Daarbij is de Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) tot stand gekomen.

Unieke dataset

Deze nieuwe dataset is het enige wereldwijde overzicht dat 35 jaar aan reeksen van broeikasgasemissies per land en per emissiesector bevat, en niet alleen gegevens over koolstofdioxide (CO2), maar ook over de broeikasgassen methaan (CH4), lachgas (N2O) en de fluorhoudende gassen HFK’s, PFK’s en SF6.

Het PBL hoopt met de dataset industrie- en ontwikkelingslanden een helder beeld te geven van huidige en historische emissietrends, in aanloop naar de klimaattop in Kopenhagen.