ZEIST - Het gaat niet goed met de visdief in Nederland. De sternsoort bracht dit jaar veel te weinig jongen groot.

De afname kwam door voedseltekort. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Vogelbescherming Nederland. De organisatie maakte de resultaten vrijdag bekend.

Het onderzoek is gehouden op De Kreupel, een opgespoten eiland in het IJsselmeer. Op dit vogeleiland broedt de grootste kolonie visdieven van West-Europa, ongeveer vier- tot vijfduizend broedparen per jaar.

Uit het onderzoek blijkt dat er aan het eind van dit broedseizoen slechts enkele honderden jongen zijn uitgevlogen. Normaal gesproken zijn dat er zeker drieduizend.

Populatie

Dat is genoeg om de populatie in stand te houden. Een slecht broedseizoen op De Kreupel heeft invloed op bijna een kwart van de Nederlandse populatie en is daarmee cruciaal voor het voortbestaan van de vogel in Nederland.

De visdief staat op de rode lijst van Nederlandse broedvogels.

Spiering

Een mogelijke oorzaak van het slechte broedsucces is een gebrek aan volwassen spiering.

Volgens de Vogelbescherming gaat de stand van deze vis sinds het begin van de jaren negentig sterk achteruit. In 2007 en 2008 was daarom een vangstverbod van kracht. Dit jaar mocht wel op volwassen spiering worden gevist.

IJsselmeer

De komende maand onderzoekt wetenschappelijk instituut IMARES van de Wageningen Universiteit of er voldoende spiering in het IJsselmeer is om een vangstvergunning voor 2010 af te geven.

Vogelbescherming wil ook een onderzoek naar een verband tussen het slechte broedseizoen van de visdief en de spieringvisserij.