AMSTERDAM – Het voortbestaan van de Siberische tijger komt in gevaar. Momenteel zouden nog maar 56 exemplaren in het wild rondlopen in Rusland.

Uit een onderzoek van het Siberian Tiger Monitoring Programme blijkt dat de populatie van de tijgersoort sterk kleiner is geworden.

In 2005 waren er nog 500 exemplaren. Illegale jacht en de kleiner wordende leefgebieden van de Siberische tijger zouden debet zijn aan de daling.

De zeldzame diersoort leeft veelal in gevangenschap.

Reactie

Dale Miquelle, die het woord voert namens de Wildlife Conservation Society, zegt in een reactie op nature.com dat de maatregelen die eerder genomen zijn om uitsterven van de tijger te gaan niet afdoende blijken te zijn.

‘’Deze ontnuchterende resultaten moeten ons doen wakker schudden. De inspanningen die nu worden gedaan om deze dieren te beschermen gaan niet ver genoeg. Maar we denken deze trend te kunnen omkeren indien we onmiddellijk actie ondernemen.’’

Geen 40 procent

Vladimir Krever van het World Wildlife Fund spreekt de alarmerende cijfers tegen. ‘’Het is een feit dat de populatie de laatste twee jaar kleiner is geworden, maar zeker geen afname van 40 procent.’’