AMSTERDAM - De Amerikaanse ruimtesonde Cassini heeft bewegende beelden vastgelegd van het poollicht boven het noordelijk halfrond van de planeet Saturnus.

De videobeelden tonen de veranderingen in het spookachtige verschijnsel met tussenpozen van enkele minuten.

Poollicht is een algemeen voorkomend verschijnsel bij alle planeten met een duidelijk magnetisch veld en een atmosfeer, waaronder dus ook de aarde.

Ze treden op waar deeltjes, die 'gevangen' zijn door het magnetische veld, naar de magnetische pool worden geleid en onderweg in botsing komen met moleculen in de atmosfeer.

Overeenkomsten

De aangeslagen moleculen stralen de verkregen energie vervolgens uit als licht. Het poollicht op Saturnus vertoont sterke overeenkomsten met dat op aarde, maar er is ook een belangrijk verschil.

De atmosfeer van Saturnus bestaat voor een belangrijk deel uit het lichte waterstofgas, waardoor deze zich tot op veel grotere hoogte uitstrekt dan de aardatmosfeer, die grotendeels uit stikstof en zuurstof bestaat.

Daardoor bereikt het poollicht op Saturnus ook veel grotere hoogten dan dat op aarde.