AMSTERDAM - Het onderzoek naar de islam in Europa gaat te veel uit van het integratiebeleid van de verschillende regeringen.

Daarbij is het uitgangspunt alleen maar hoe moslims kunnen worden ingepast in de maatschappij, terwijl onderzoekers veel meer naar andere zaken zouden moeten kijken.

Dit zegt Thijl Sunier vrijdag in een toespraak op de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam, waar hij het ambt van hoogleraar 'Islam in European Societies' aanvaardt.

Sunier stelt dat de meeste moslims geen migranten meer zijn, maar gewoon deel uit maken van de samenleving.

Radicalisering

Onderzoek onder moslimjongeren richt zich volgens de wetenschapper nu te vaak op radicalisering en aanpassingsproblemen, terwijl iets als hun geloofsbeleving onderbelicht blijft. De manier waarop gewone moslims hun religie inpassen in hun dagelijks leven, zou veel meer aandacht moeten krijgen.

Het gevaar van eenzijdige studie is volgens Sunier dat een sterk vertekend beeld ontstaat over wat zich onder moslims afspeelt en dat het hen tot willoze slachtoffers maakt. Dit is uiteindelijk ook niet gunstig voor het beleid van de regeringen.

Loep

Sunier pleit ook voor het onder de loep nemen van islamitisch leiderschap. ''Aan de ene kant wordt aan islamitische leiders en geestelijken een enorme invloed op moslims toegeschreven en worden ze ingezet om een keur aan problemen op te lossen. Aan de andere kant worden hun activiteiten en denkbeelden juist met argusogen bekeken en probeert men hun invloed in te dammen.''