LONDEN - De strijd tegen de opwarming van de aarde vormt een bedreiging voor mensen die in stammen leven.

De maatregelen dreigen voor stammen net zo schadelijk te worden als de klimaatverandering zelf omdat hun land wordt verwoest.

Dat stelt een internationale organisatie die opkomt voor de mensenrechten van inheemse volksstammen, Survival International.

In een rapport, dat maandag is verschenen, waarschuwt de organisatie vanuit Londen voor de mogelijke gevaren.

De kritiek komt twee weken voor het begin van een internationale klimaattop in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De instantie wil dat stammen meer bij de besluitvorming worden betrokken.

Biobrandstoffen

Survival International wijst onder meer op de opkomst van biobrandstoffen als alternatief voor fossiele brandstoffen die de lucht vervuilen. De aanbouw van de groene brandstoffen neemt land weg waar stammen van oudsher zijn gevestigd.

Als het geplande beleid wordt doorgevoerd, zijn miljoenen inheemse bewoners gedwongen te vertrekken.

Ook de bouw van stuwdammen voor de opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld in het Amazonegebied, leidt ertoe dat stammen hun traditionele woongebied moeten verlaten.

De internationale organisatie plaatst ook vraagtekens bij duurzaam bosbeheer. De Ogiek in Kenia worden verdreven uit het woud waarin ze al honderden jaren als jagers en verzamelaars leven.

Emissierechten

Verder spelen de wouden van inheemse volksstammen een rol op de markt voor emissierechten, die bedoeld is om de uitstoot van broeikasgassen in te dammen.

Aan de bossen wordt een in geld uitgedrukte waarde toegekend, aldus Survival International. Daardoor vrezen bewoners gedwongen uitzettingen en ''diefstal van ons land''.

Directeur Stephen Corry van de organisatie wijst erop dat de de rechten van inheemse volksstammen overal ter wereld ''geweld wordt aangedaan'', terwijl zij ''de geringste bijdrage hebben geleverd aan de klimaatverandering maar er het meest van te lijden hebben''.