AMSTERDAM - Wetenschappers uit Nederland en Indonesië gaan de komende jaren onderzoek doen naar het gebruik van landbouwgewassen voor biobrandstof.

Het vijfjarige onderzoeksprogramma richt zich onder meer op de sociaal-economische, geografische en technologische aspecten van de productie van plantaardige olie voor biodiesel en het gebruik van andere gewassen.

Dat maakten de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vrijdag bekend.

Voedselzekerheid

Wereldwijd neemt de vraag naar biomassa voor gebruik als brandstof toe. De vraag is echter of de grootschalige productie van biomassa wel zo duurzaam is en het niet ten koste gaat van de voedselzekerheid.

Tegelijkertijd biedt biomassa wel nieuwe kansen voor de agrarische sector. Het onderzoeksprogramma 'Agriculture beyond food' (landbouw voorbij voedsel) gaat de komende jaren na wat de mogelijkheden en beperkingen zijn.

Wetenschappers uit Groningen, Utrecht, Leiden, Wageningen, Twente en Indonesië nemen deel aan het onderzoek. Ze staan onder leiding van Wageningen Universiteit en Research Center. Voor het project is 2,5 miljoen euro beschikbaar.