AMSTERDAM - De hoeveelheid ijs op Groenland neemt sinds 2000 steeds sneller af. De Groenlandse ijskap verloor sinds 2000 1500 gigaton aan ijs, wat overeenkomt met een zeespiegelstijging van vijf millimeter per jaar.

In de zomers van 2006 tot en met vorig jaar versnelde de afname, melden Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers.

Satellietobservaties en regionale atmosfeermodellen bevestigen de bevindingen volgens de onderzoekers onafhankelijk van elkaar. De ijsafname versnelde in de warme zomers van 2006 tot en met vorig jaar verder tot 273 gigaton per jaar.

Dat komt overeen met 0,75 millimeter zeespiegelstijging per jaar. De ijskap van Groenland bevat genoeg water om de zeespiegel wereldwijd met zeven meter te laten stijgen.

Maskeren

Het verlies aan ijs zou volgens de onderzoekers nog groter zijn geweest als niet ook de sneeuwval op Groenland de laatste tien jaar was toegenomen.

Hoogleraar polaire meteorologie aan de Universiteit Utrecht Michiel van den Broeke zegt dat de extra sneeuwval het verlies aan ijs maskeerde.

"Bovendien bevroor een belangrijk deel van het extra smeltwater opnieuw in het koude sneeuwdek dat de ijskap bedekt. Zonder deze remmende effecten was het verlies aan ijs na 1996 het dubbele geweest van wat we nu hebben gezien."

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, het KNMI, de Technische Universiteit Delft, de universiteiten van Bristol en Californië en het Jet Propolsiun Laboratory.