AMSTERDAM - Tijdens graafwerkzaamheden is op het voormalige eiland Putten in Zuid-Holland een boerderij uit de ijzertijd gevonden.

Archeologen stuitten op meerdere haardplaatsen en veel potscherven, meldt Waterschap Hollandse Delta vrijdag.

De resten van de boerderij dateren uit de midden of late ijzertijd, ergens tussen 500 en 12 jaar voor Christus.

Ook zijn botscherven en 49 palen gevonden, waarvan de langste ruim een meter is.

Goed bewaard

Volgens archeologe Linda Verniers, die de opgraving heeft uitgevoerd, vormden de palen de wanden van de boerderij.

De vondst werd gedaan tijdens graafwerkzaamheden voor het verbreden van de watergang De Dalle.

Van tevoren werd al rekening gehouden met mogelijke vindplaatsen. "De bodemgesteldheid van het eiland Putten heeft ervoor gezorgd dat vele overblijfselen goed bewaard zijn gebleven", zegt projectleider van Hollandse Delta Philip Wolfert.

Provincie

De resten zijn op dit moment bij ADC ArcheoProjecten in Amersfoort, dat de opgraving in opdracht van het waterschap uitvoerde.

De provincie is de eigenaar van de vondsten. Die bepaalt uiteindelijk wat er met de resten moet gebeuren.

De resten werden in juli gevonden. Hollandse Delta heeft even gewacht met het melden van het nieuws, omdat het waterschap eerst meer wilde weten over de datering van de resten, zegt een woordvoerder.