EDE - De uitstoot van broeikasgassen die wereldwijd veroorzaakt wordt door droogstaande moerassen is vele malen groter dan gedacht.

Zo stoten de veengebieden in Nederland jaarlijks 5 miljoen ton CO2 uit. Dat is meer dan alle moerassen in Canada, die nog intact zijn.

Dat blijkt uit een rapport van natuurbeschermingsorganisatie Wetlands International, dat woensdag is gepubliceerd.

Veenmoerassen die onder water staan nemen broeikasgassen op en helpen dus voorkomen dat de aarde opwarmt. Komen die regio's droog te staan, zoals in Nederland bijvoorbeeld in het Westland, dan komt er juist CO2 vrij.

Grootste veroorzaker

Met die uitstoot wordt tot nog toe geen rekening gehouden door de milieuministers die een nieuw klimaatverdrag willen opstellen, meldden de onderzoekers van de organisatie.

Nederland is bij lange na niet de grootste veroorzaker van uitstoot in drooggelegde veenmoerassen. Indonesië voert de lijst aan (500 miljoen ton per jaar).

Daar worden veel plantages aangelegd, waardoor drassige gebieden droog komen te staan. De landen van de Europese Unie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 174 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar.

Andere landen

Ook Rusland produceert aardig wat broeikasgassen door de veenmoerassen op te laten drogen (161 miljoen ton per jaar). In een groot aantal Aziatische en Afrikaanse landen is de afbraak van veen zelfs de grootste bron van CO2-uitstoot.