AMSTERDAM – Baby’s hebben maar vijf uur nodig om de karakteristieken van een nieuwe taal in hun gebrabbel op te nemen. Dat zou blijken uit een Amerikaans onderzoek.

Wetenschappers van de universiteit van Californië lieten dertien baby’s uit Engelstalige gezinnen spelen met een Spaans sprekende onderzoeker.

De kinderen waren gemiddeld een jaar oud en ontmoetten de onderzoeker gedurende zes weken in tien sessies van dertig minuten.

Na vijf uur in het gezelschap van een Spaanstalig persoon te zijn geweest, bleken alle kinderen hun taalgebruik al licht te hebben aangepast. Hun gebrabbel vertoonde opeens opvallend veel karakteristieken van het Spaans.

Verschillen

De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd op een bijeenkomst van de Acoustical Society of America.

“Er was een verschil tussen het gebrabbel van de baby’s voor en na het experiment”, zo verklaart hoofdonderzoekster Nancy Ward op nieuwssite InsideScience.org

Lettergrepen

In het Spaans komen in vergelijking tot het Engels veel woorden voor met meer dan twee lettergrepen. De kinderen imiteerden die meerlettergrepige woorden al snel in hun babytaaltje.

De verschillen waren echter alleen duidelijk te horen voor taalkundigen. De ouders van de baby’s merkten de nieuwe klanken in het gebrabbel niet of nauwelijks op. Op InsideScience.org is het mogelijk om naar het verschil tussen Spaanse en Engelse babytaal te luisteren.