AMSTERDAM – De wereld raakte 250 miljoen jaar geleden voor een groot deel bedekt met een houtschimmel als gevolg van een gigantische vulkanische uitbarsting. Dat hebben Britse wetenschappers ontdekt.

De onderzoekers van het Imperial College in Londen onderzochten microscopische fossielen van het inmiddels uitgestorven organisme Reduviasporonites in 250 miljoen jaar oude gesteentes.

Reduviasporonites verspreidde zich snel over de wereld na de zogenaamde Permische uitsterving, waarbij veel diersoorten werden uitgeroeid door lavastromen die grote delen van de aarde troffen.

Uit een analyse van de fossielen blijkt nu dat het organisme kenmerken had van een schimmel, die zich tegoed deed aan hout.

Verrassing

Dat is een verrassing, want wetenschappers beschouwden Reduviasporonites tot nu toe als een algensoort.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Geology.

De nieuwe bevindingen werpen ook een ander licht op de Permische uitsterving. De studie suggereert dat er naast diersoorten ook veel bossen werden vernietigd.

Ramporganisme

De snelle verpreiding van Reduviasporonites kan volgens de wetenschappers worden verklaard door aan te nemen dat er 250 miljoen jaar geleden grote hoeveelheden dood hout op het aardoppervlak kwamen te liggen als gevolg van de lavastromen.

“Ironisch genoeg zijn de slechtst denkbare omstandigheden voor dieren- en plantensoorten juist de best mogelijke omstandigheden voor schimmels”, aldus hoofdonderzoeker Mark Septhon op nieuwssite ScienceDaily. “Deze schimmel was waarschijnlijk een soort ramporganisme.”