ROTTERDAM - Leukemiepatiënten in de leeftijd van 60 tot 65 jaar hebben bijna twee keer zoveel kans om te genezen als zij een veel hogere dosis chemotherapie krijgen toegediend.

Dat stellen onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam donderdag.

Ze publiceerden met wetenschappers uit andere landen hierover in The New England Journal of Medicine.

Het onderzoek heeft betrekking op mensen met acute myeloide leukemie; de meest voorkomende vorm van acute leukemie. Het gros van deze bloedkankerpatiënten is ouder dan zestig.

Krachtiger

De artsen verhoogden voor hun onderzoek bij achthonderd oudere patiënten de gebruikelijke dosis chemo, waardoor de leukemie veel krachtiger werd teruggedrongen. Het succes is het grootst bij de groep 60- tot 65-jarigen.

Bijna driekwart van hen herstelde zienderogen, terwijl dit bij de oude dosis bij slechts de helft van de patiënten gebeurde. Hoewel soms de leukemie terugkeerde, nam de kans op blijvende genezing toe van 23 naar 38 procent.