MAASTRICHT - Sinds ouders het advies krijgen om baby's op hun rug te laten slapen, ter voorkoming van wiegendood, neemt het aantal kinderen met een plat achterhoofd toe. Op dit moment een op de vijf zuigelingen.

Dit schrijft onderzoeker Michelle Feijen van het Maastricht Universitair Medisch Centrum in het Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde.

Er zijn geen aanwijzingen dat behandeling medisch gezien noodzakelijk is, maar om cosmetische reden gebeurt dit vaak wel.

Helmtherapie

Er zijn twee vormen van behandeling tegen een plat achterhoofd: fysiotherapie of helmtherapie. In het laatste geval krijgt het kind een helm aangemeten. Fysiotherapie richt zich vooral op het veranderen van de voorkeurshouding, zorgen dat het kind niet meer of minder op zijn achterhoofd ligt.

Behandeling vindt vaak plaats omdat ouders zich zorgen maken over het asymetrische hoofd van hun kind en ze vrezen voor mogelijke gevolgen die het kind hier later van zal ondervinden.

Meer voorlichting

De onderzoekers stellen in het tijdschrift dat het belangrijk is dat huisartsen en consultatiebureaus ouders goed voorlichten over hoe ze kunnen voorkomen dat hun baby alleen maar op het achterhoofd ligt. Ze zouden ook moeten uitleggen dat het platte achterhoofd alleen maar een cosmetisch probleem is.

De onderzoekers komen ook met een voorstel voor behandeling: als het kind een voorkeurshouding heeft, moet het fysiotherapie krijgen. Als het kind vijf maanden oud is en de ouders vinden de afplatting te ernstig dan moet de baby worden doorverwezen voor helmtherapie.

Ligt het kind dan ook altijd op zijn achterhoofd dan moet de helmtherapie met fysiotherapie worden gecombineerd.