DEN HAAG - Met de gewone zeehond, het damhert en de gewone grootoorvleermuis gaat het beter dan tien jaar geleden, maar de geelbuikvuurpad, de kleine heivlinder en de laatvlieger (een vleermuis) staan er slechter voor.

Dat blijkt uit de nieuwe zogeheten rode lijsten van het ministerie van LNV.

Die lijsten zijn gebaseerd op de bevindingen van vogeltellers, deVlinderstichting en andere organisaties die het goed voor hebben met de natuur in ons land. Verschil van mening is er over het konijn.

Zoogdierenvereniging VZZ stelde voor om de konijnen de status ''gevoelig'' te geven, nadat hun aantal sterk was afgenomen door het RHD-virus. Minister Gerda Verburg tekent daarbij aan dat de populatie zich de laatste jaren herstelt en plaatste het konijn niet op de rode lijst.

De rode lijsten zijn van belang, omdat de minister maatregelen neemt ter ondersteuning van bedreigde soorten.