AMSTERDAM – Amerikaanse wetenschappers hebben een gebied in de hersenen ontdekt, dat bepaalt hoe ver mensen gemiddeld bij anderen vandaan gaan staan tijdens sociale interacties.

De onderzoekers van het California Institute of Technology hebben het verband tussen een specifiek hersengebied en het gevoel voor persoonlijke ruimte ontdekt bij een patiënt met ernstige schade aan haar brein.

De vrouw - die om privacyredenen wordt aangeduid als S.M. - mist aan beide zijdes van haar brein de amygdala, een structuur in de temporale kwab van de hersenen.

Gesprekspartner

Bij een experiment is gebleken dat de vrouw tijdens sociale interacties extreem dicht bij haar gesprekspartners gaat staan in vergelijking tot mensen die wel beschikken over een intacte amygdala.

De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Neuroscience.

Afstand

De onderzoekers lieten S.M. en 20 andere proefpersonen gesprekjes voeren met mensen van verschillende leeftijden en etnische achtergronden. Ze registreerden daarbij steeds hoe ver de gesprekspartners van elkaar af stonden.

Bij de meeste mensen was de gemiddelde afstand 64 centimeter. S.M. stond echter gemiddeld op 34 centimeter afstand van anderen.

Volgens de onderzoekers is de amygdala waarschij bepalend voor het gevoel voor persoonlijke ruimte, omdat de hersenstructuur een belangrijke rol speelt bij het inschatten van andermans emoties.

Ongemakkelijk

“Het respecteren van iemands persoonlijke ruimte is een belangrijk aspect van sociale interacties”, aldus hoofdonderzoeker Daniel Kennedy op nieuwssite ScienceDaily.

“Onze bevindingen suggereren dat de amygdala hierin een centrale rol speelt, omdat de hersenstructuur ervoor zorgt dat je een ongemakkelijk gevoel krijgt als andere mensen vinden dat je te dichtbij staat.”