ENSCHEDE - Duinen zijn niet alleen te vinden langs het strand, maar ook op de bodem van de zee. Deze onderwaterduinen heten zandgolven.

Ze zijn zo verraderlijk voor de scheepvaart, dat de marine constant twee sonarschepen door de Nederlandse wateren laat varen om de onderwaterduinen in kaart te brengen.

Zandgolven kunnen meer dan 5 meter hoog zijn en verplaatsen zich tot wel 100 meter per jaar over de zeebodem.

Zeekaarten moeten dus voortdurend worden bijgesteld. Technicus Leendert Dorst van de Marine heeft nu in samenwerking met de Universiteit Twente een methode ontwikkeld, waarmee de verplaatsing van de zandgolven te voorspellen is.

Dat levert volgens de universiteit een flinke kostenbesparing op, want in sommige gebieden kan het aantal metingen met een sonarschip nu worden gehalveerd.

Meetgegevens

Dorst promoveert volgende week vrijdag. Volgens de promovendus zal het nog wel even duren voor de methode voor de hele bodem van het Nederlands continentaal plat geschikt is, want eerst moet van elk gebied een grote hoeveelheid meetgegevens worden verzameld.