MEXICO-STAD - De axolotl, een amfibiesoort die nooit het larvenstadium ontgroeit, dreigt uit te sterven.

Van de soort, die ook wel de Mexicaanse wandelvis wordt genoemd, komen volgens onderzoek nog minder dan twaalfhonderd exemplaren in het wild voor. Dat meldde de BBC woensdag.

De axolotl is de enige soort die nooit de gedaante van een salamander aanneemt. Andere aanverwante soorten kunnen dat wel.

Het diertje leeft dan ook zijn hele leven onder water, waar de mannetjes en vrouwtjes paren.

Sterke daling

Het aantal axolotls is de afgelopen jaren sterk gedaald. Waren er in 1998 nog zesduizend per vierkante kilometer in de Mexicaanse regio Xochimilco, in 2004 waren het er nog maar duizend.

Vorig jaar telden de onderzoekers nog maar honderd axolotls in dat gebied, schrijven zij in een wetenschappelijk tijdschrift.

Eitjes

Door de enorme groei van Mexico-stad de afgelopen jaren is het leefgebied van de axolotl kleiner geworden.

Er zijn nog maar zes kleine gebiedjes in het waterstelsel nabij de stad waar het water schoon genoeg is voor het dier om te overleven. Ook eten veel uitgezette vissen de eitjes van de axolotl op.