AMSTERDAM - Nieuwe weerkundige gegevens, verkregen met de NASA-ruimtesonde Cassini, wijzen er op dat de rotatietijd van de planeet Saturnus meer dan vijf minuten korter is dan tot voor kort werd aangenomen (Nature, 30 juli).

Het meten van de rotatietijd van grote gasplaneten zoals Saturnus en Jupiter is moeilijk, omdat deze geen vast oppervlak hebben dat als referentie kan dienen.

De beste schattingen waren vaak gebaseerd op metingen van het met de planeet meedraaiende magnetische veld, maar de resultaten van die metingen varieerden nogal.

Onderzoekers van de universiteiten van Oxford (GB) en Louisville (VS) hebben voor een andere aanpak gekozen. Zij hebben een driedimensionale kaart gemaakt van de windsnelheden in de Saturnusatmosfeer.

Golven

Aan de hand van die gegevens kon de ontwikkeling van golven en wervelingen in de atmosfeer worden gevolgd, en daaruit kon een nieuwe schatting worden gemaakt van de rotatietijd van Saturnus: 10 uur, 34 minuten en 13 seconden.