NIJMEGEN - Als iemand een zin leest waarin om een mening wordt gevraagd, hebben de hersenen al een afwijzend of juist instemmend signaal gegeven voordat de hele zin gelezen en begrepen is.

Hoe het signaal van de hersenen uitpakt, hangt af van de overtuigingen die de lezer aanhangt.

Dat is ontdekt door onderzoekers van het Nijmeegse Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek en de universiteiten van Amsterdam en Utrecht. Ze publiceren hun bevindingen deze week in een internationaal psychologisch vaktijdschrift.

Taalbegrip

Volgens de wetenschappers werpt hun ontdekking nieuw licht op taalbegrip. Het blijkt dat er binnen 200 milliseconden al een onbewuste mening is gevormd, die van invloed is op de verdere zinsverwerking.

De wetenschappers lieten proefpersonen stellingen lezen uit bestaande partijprogramma's. De stellingen hadden betrekking op omstreden onderwerpen als euthanasie, homohuwelijk, zaaddonatie en softdrugs. In de zinnen waren woorden verwerkt als 'acceptabel' en 'negatief'.

Meningen

Zodra de lezer dat woord had gezien, reageerden zijn hersenen. De respons was verschillend bij voor- of tegenstanders.

De onderzoekers stellen dus vast dat meningen en overtuigingen een rol spelen in het taalbegrip. Ruim voordat de lezer zich bewust is van het antwoord op een vraag, hebben zijn hersenen al een reactie voorgekookt.