CHICAGO - Scheiden heeft een langdurig schadelijk effect op de gezondheid. Ook de dood van een partner legt zware druk op het verdere welzijn van de nabestaande.

Dat blijkt uit een onderzoek van Amerikaanse wetenschappers, waarover de BBC dinsdag schrijft. Gescheiden mensen hebben 20 procent meer kans op chronische ziektes dan mensen die nooit in de echt verbonden zijn.

Voor wie hertrouwt komt dat percentage neer op 12 procent. Dat is aanzienlijk lager, maar houdt wel in dat de impact van de scheiding lang doorwerkt, stellen de onderzoekers.

Depressie

Mensen die hun hele leven bij dezelfde partner blijven, hebben dezelfde kans op chronische ziektes als ongehuwden. Mensen die geen partner vinden zijn wel gevoeliger voor depressies.

Ook de mobiliteit van gescheiden mensen is slechter dan van langdurig gehuwden. Gescheiden mensen hebben bijna een kwart meer problemen met traplopen en wandelen.

Stress

Bij mensen die opnieuw relationeel geluk vinden daalt dat percentage van 23 naar 19 procent. Volgens de onderzoekers van de Universiteit van Chicago brengt een scheiding of een sterfgeval veel stress met zich mee en heeft dat veel en lang invloed op de gezondheid.

De onderzoekers bekeken de gezondheid van ruim 8600 mensen tussen de 51 en 61 jaar.