BEEK - Het gaat niet goed met de spreeuw in Nederland. Het aantal dieren holt sinds de jaren negentig van de vorige eeuw achteruit.

Belangrijkste oorzaak is vermoedelijk de afname van sappige weilanden, de voornaamste voedselbron voor de vogel.

SOVON Vogelonderzoek uit Beek bij Nijmegen luidde dinsdag de noodklok voor de spreeuw. ''Het doodnormale straatschoffie'', zoals de organisatie de zwartgespikkelde vogel noemt, was in ons land net zo bekend en algemeen voorkomend als de huismus.

De mussenstand loopt al dertig jaar terug en nu gaan de spreeuwen dat algemeen bekende vogeltje achterna.

Een spreeuw is een zwarte vogel met witte spikkels. In de zon hebben de veren een paars-groene glans.

Trekvogel

Hoewel het een trekvogel is, zijn spreeuwen het hele jaar door in Nederland te zien. Ze maken een kenmerkend kwettergeluid en zijn goed te horen. De vogels pikken bij voorkeur insecten, kevers en wormen uit het gras.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw waren er volgens SOVON nog zo'n 1,3 miljoen spreeuwen in Nederland.

Tien jaar later was dat aantal al gezakt naar minder dan een miljoen. Nu stellen de vogelbeschermers vast dat het er nog maar ongeveer 600.000 zijn.

Aandacht

De organisatie denkt dat de omzetting van weilanden naar bouwland de belangrijkste oorzaak is voor de afname van spreeuwen. Resterend grasland verdroogt door klimaatverandering en maatregelen tegen overstromingen.

SOVON gaat bij overheden aandacht vragen voor de positie van de spreeuw, aldus een woordvoerder.