BETHESDA - Meisjes hebben meestal één vriendin met wie ze alles delen, terwijl jongens liever op stap gaan met een groep vrienden. De reden hiervoor is te zoeken in onze hersenen. Dit toont een studie van het National Institute of Mental Health aan.

Hersenscans tonen dat meisjes van nature een aanleg hebben voor individuele relaties, terwijl jongens kiezen voor de complexe dynamiek en de interne concurrentie binnen een groep.

Dat verschil ontwikkelt zich duidelijker naarmate kinderen ouder worden.

Volgens Daniel Pine, de kinderpsycholoog die het onderzoek leidde, groeien die sociale verschillen tussen jongens en meisjes vooral vanaf het moment dat ze de puberteit bereiken.

Sport

Pine: "Eén op één relaties worden in die periode belangrijker voor meisjes, terwijl relaties die tot uiting komen in competitief verband, zoals sportevenementen, bij jongens op de voorgrond komen te staan."

Als een meisje geïnteresseerd raakt in één persoon, worden hersengebieden geactiveerd die verband houden met hormoonafgifte, gevoelens, motivatie en beloning. Bij jongens neemt de activiteit in die gebieden juist af.