AMSTERDAM - De geelbuikvuurpad wordt in zijn voortbestaan bedreigd door een opvallende vijand: de natuurliefhebber. Het zeldzaamste amfibie in Nederland daalt sterk in aantal door onoplettendheid.

Onderzoekers van RAVON, een vrijwilligersorganisatie die onderzoek doet naar bescherming van reptielen, amfibieën en vissen, meldt dat jaarlijks vijf procent van de populatie verloren gaat.

Het reptiel heeft een wrattige grijsbruine rug en een zwarte buik met daarop een patroon van gele vlekken, en leeft vooral in het water.

Stenen

De exemplaren die het droge opzoeken kruipen vaak onder stenen. Doordat natuurliefhebbers de stenen omdraaien om te zien of er dieren onder huizen, verliest de pad zijn schuilplaats.

De geelbuikvuurpad vindt niet snel een nieuw onderkomen en is soms jaren afhankelijk van dezelfde schuilplaats.

Voortplantingsbiotopen

De natuurlijke voortplantingsbiotopen zijn door toedoen van de mens grotendeels verdwenen, meldt RAVON. In de vorm van natte plekken in weilanden worden vervangende leefgebieden geschapen.